فروشگاه اینترنتی کریپتودریک https://cryptodrick.storeفروشگاه اینترنتی کریپتودریک faفروشگاه اینترنتی کریپتودریک https://cryptodrick.store/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://cryptodrick.store162130فروشگاه اینترنتی کریپتودریک Copyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 کیف پول سخت افزاری درج وان https://cryptodrick.store/product/کیف-پول-سخت-افزاری-درج-وان <img src='./Administrator/files/ProductPic/dorj.png' height='100' width='100' /><p><p>- کاربری آسان<br />- تکنولوژی پیشرفته<br />- امنیت بالا<br />- پشتیبانی مناسب<br />-نمایش QR کد برای آدرس والت</p></p><hr/> Friday, October 2, 2020 کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس https://cryptodrick.store/product/کیف-پول-سخت-افزاری-لجر-نانو-اس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nanos.png' height='100' width='100' /><p><p>- امنیت بالا</p> <p><span style="font-size: 10pt;">- قیمت مناسب</span></p> <p>- راه اندازی آسان</p> <p>- سبک و مقاوم</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 کیف پول سخت افزاری لجر نانو ایکس https://cryptodrick.store/product/کیف-پول-سخت-افزاری-لجر-نانو-ایکس <img src='./Administrator/files/ProductPic/Nanox.png' height='100' width='100' /><p><p>- امنیت بالا</p> <p>- دارای بلوتوث</p> <p>- قیمت مناسب</p> <p>- راه اندازی آسان</p> <p>- سبک و مقاوم</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 کیف پول سخت افزاری کول والت اس https://cryptodrick.store/product/کیف-پول-سخت-افزاری-کول-والت-اس <img src='./Administrator/files/ProductPic/1.png' height='100' width='100' /><p><p>- امنیت بالا</p> <p>- دارای بلوتوث</p> <p>- قیمت مناسب</p> <p>- ضد آب تا یک ساعت</p> <p>- سبک و مقاوم</p> <p>-طراحی زیبا</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020 کیف پول سخت افزاری الیپال https://cryptodrick.store/product/کیف-پول-سخت-افزاری-الیپال <img src='./Administrator/files/ProductPic/03.png' height='100' width='100' /><p><p>- امنیت بالا</p> <p>- زیبایی</p> <p>- کاربری آسان</p> <p>- صفحه لمسی</p></p><hr/> Sunday, March 15, 2020 کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ( جان مورفی ) https://cryptodrick.store/product/کتاب-تحلیل-تکنیکال-در-بازار-سرمایه <img src='./Administrator/files/ProductPic/JM-book.png' height='100' width='100' /><p><p>- بازار های مالی</p> <p>- آموزش تحلیل تکنیکال</p> <p>- نوشته جان جی. مورفی</p> <p>- ترجمه کامیار فراهانی فرد / رضا قاسمیان لنگرودی</p></p><hr/> Tuesday, March 24, 2020 کتاب الگوهای شمعی ژاپنی ( استیون نیسون ) https://cryptodrick.store/product/ کتاب-الگوهای-شمعی-ژاپنی <img src='./Administrator/files/ProductPic/book1.png' height='100' width='100' /><p><p style="font-size: 13.3333px;">- بازار های مالی</p> <p style="font-size: 13.3333px;">- آموزش شمع های ژاپنی</p> <p style="font-size: 13.3333px;"><span style="font-size: 13.3333px;">- نوشته استیون نیسون</span></p> <p style="font-size: 13.3333px;">- ترجمه کامیار فراهانی فرد / رضا قاسمیان لنگرودی</p></p><hr/> Monday, June 29, 2020 یافتن موقعیت های سود آور با امواج الیوت ( تعیین نقطه ورود و خروج بهینه با روش موج c ) https://cryptodrick.store/product/یافتن-موقعیت-های-سودآور-با-امواج-الیوت <img src='./Administrator/files/ProductPic/books1.png' height='100' width='100' /><p><p>- بازار های مالی</p> <p>-&nbsp;یافتن موقعیت های سود آور با امواج الیوت ( تعیین نقطه ورود و خروج بهینه با روش موج c )</p> <p><span>- نوشته میلس ویلسون والکر</span></p> <p>- ترجمه مهدی شکریان / مهدی میرزایی</p></p><hr/> Tuesday, October 20, 2020